2017 Gigs

JAN

THU 19 JAN > 8pm – 11
Luna Pub, 9A Tran Phu, Da Nang, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

FRI 27 JAN > 8pm – 9
V-Café,1 Bui Thi Xuan, 2, Dist. Da Lat, Lam Dong, VIETNAM
Mark Hilton – with special guest Curtis King

FEB

FRI 24 FEB > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 26 FEB > 8pm-9
Fang Pub, 3 Lý Tự Trọng, Phường 1, Vũng Tàu, VIETNAM
Mark Hilton (solo) w. Theo Swolfs (sax & harmonica)

MON 27 FEB > 7pm-10
Cask Bar, 12 Quang Trung, Phường 1, Vung Tau, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

MAR

WED 1 MAR > 8pm-10
Beach Club, 8 Thuy Van, Vung Tau, VIETNAM
Mark Hilton (solo) w. Theo Swolfs (sax & harmonica)

TUE 7 MAR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

SUN 12 MAR > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton & the Flamingo Lounge

TUE 14 MAR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

FRI 17 MAR > 8pm – 11
ST. PATRICK’S DAY
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton and Steve Kitching

TUE 21 MAR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

TUE 28 MAR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

APR

WED 5 APR > 8:15pm
Aurodhan Gardens, 237 Pappammal Koil St., Vaithikuppam, Pondicherry , INDIA
Mark Hilton & Davis Zunk

SUN 9 APR > 8pm
Aurodhan Gallery, 33 Rue François Martin
Pondichéri, Puducherry, INDIA
Mark Hilton & Davis Zunk

TUE 18 APR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

TUE 25 APR > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

MAY

TUE 2 MAY > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

TUE 9 MAY > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

TUE 16 MAY > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

FRI 19 MAY > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton & Mr. Robert

TUE 23 MAY > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

TUE 30 MAY > 8pm – 11
O’Briens Pub, 74 Hai Bà Trưng, D1, Hồ Chí Minh City , VIETNAM
The Wanderlusters – featuring Mark Hilton

JUL

FRI 7 JUL > 6:30pm – 9
Salon 1813, Deventerstraat 13, Apeldoorn, NETHERLANDS
Mark Hilton (solo)

SUN 16 JUL > 2pm-3
StadsOase, Nieuwstraat 377, 7311 BR, Apeldoorn, NETHERLANDS
Mark Hilton (solo)

SUN 23 JUL > 2pm – 2:45
Orangepark, Apeldoorn, NETHERLANDS
Mark Hilton (solo)

SEP

WED 13 SEP > 9:30pm – 12
Broma (Not a Bar), 41 Nguyen Hue, D1, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton & Mr. Robert

FRI 22 SEP > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton & Mr. Robert

SUN 24 SEP  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 30 SEP > 8pm – 10
Saigon Outcast, 188 Nguyễn Văn Hưởng, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

OCT

SUN 1 OCT  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

THU 5 OCT > 7:30-9:30
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

FRI 6 OCT > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 8 OCT  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 14 OCT > 9pm-11
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 15 OCT  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

FRI 20 OCT > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 21 OCT > 9pm-11
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 22 OCT  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

MON 23 OCT > 5pm – 7:30
The Village, Duong Vo, Nguyen Giap, Đà Nẵng, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 28 OCT > 9pm – 11
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 29 OCT  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

TUE 31OCT > 9:30pm – 11:30 ^Halloween NIght ^
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

NOV

FRI 3 NOV > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 4 NOV > 9pm-11
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 5 NOV  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

FRI 10 NOV > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 11 NOV > 4pm – 6
Saigon Outcast, 188 Nguyễn Văn Hưởng, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SUN 12 NOV  > 4pm – 7
Lubu, 97b Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

FRI 17 NOV > 5:30pm – 8:30
The Boathouse, 40 Lily Road, APSC 36 Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 25 NOV > 11am-2pm
Agnes Cafe, 11A-B Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

SAT 25 NOV > 9pm-11
Aperitivo, 80b Xuan Thuy, Thao Dien, D2, HCMC, VIETNAM
Mark Hilton (solo)

DEC

FRI 1 DEC > 6pm – 9
Darwin Bowls Club, 8 Conacher Street, Fannie Bay NT 0820, AUSTRALIA
Mark Hilton & Toby Robinson